บริการเจ้าหน้าที่ บริการผู้ประกอบการ    บริการประชาชน  กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
   - ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบติดตามสถานะการรับบริการฯ    - รวบคำถาม-คำตอบจากข้อสงสัย  เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
   - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม    - ศูนย์รับข้อร้องเรียน  อาคาร บี ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
   - การจัดการความรู้ - ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการฯ    - กระดานถาม-ตอบ  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   - อินทราเน็ต - บริการข้อมูลการขออนุญาตและจดทะเบียน    - สมัครงาน  แผนที่ (Google Map)
   - English Version - ดาวน์โหลด  โทร. 0-2794-4000
 << เว็บไซต์เวอร์ชั่นเก่า  แฟกซ์. 0-2794-4300
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Chrome, Firefox, Safari สงวนลิขสิทธ์ 2559 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน