Decrease text sizeIncrease text size

   ราคาขายปลีกในเขต กรุงเทพมหานคร
   นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ
    ..... คลิกเพื่อดูราคาทั้งหมด .....


 อินทราเน็ต | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ติดต่อกรม | แผนผังเว็บไซต์ | English Version

ภายในเว็บไซต์นี้


หน้าแรก | บริการ | ข่าวและกิจกรรม | การจัดการความรู้ | ข้อมูลธุรกิจพลังงาน | เกี่ยวกับกรม | หน่วยงานอื่นๆ | หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
 

แผนผังเว็บไซต์

      บริการสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ
       - ระบบติดตามสถานะการรับริการของผู้ประกอบการ
       - บริการข้อมูลการอนุญาตและจดทะเบียน
       - ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม
       - บริการอิเล็กทรอนิกส์
       - ศูนย์รับข้อร้องเรียน
       - รวมคำถาม-คำตอบจากข้อสงสัย
       - กระดานถาม-ตอบ
       - กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
       - รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกฎหมาย
       - ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการตามภารกิจที่ติดต่อกับผู้ประกอบการ
       - การบริการงานด้านวิศวกรรม
       - ดาวน์โหลด
 
      ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของกรมธุรกิจพลังงาน
       - ข่าวและกิจกรรม
       - ประกาศ
       - จัดซื้อจัดจ้าง
       - ประกาศกำหนดสีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 E85
       - 108 Idea Save Energy
       - 10 ไอเดีย ประหยัดน้ำมันสุดฟิน
       - ได้เวลาประหยัดน้ำมัน...แล้วหรือยัง???
       - ปั้มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ
       - ยกเลิก "เบนซิน 91" ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์
       - มาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว
       - โครงการตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือ
       - สมัครงาน
 
      การจัดการความรู้ของกรมธุรกิจพลังงาน
       - การจัดการความรู้กรมธุรกิจพลังงาน
       - ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ กรมธุรกิจพลังงาน
       - รถยนต์และจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์
       - ข้อมูลเรื่อง NGV
       - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น
       - ความรู้เรื่องธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน
 
      ข้อมูลธุรกิจพลังงาน
       - แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง
       - สถิติกรมธุรกิจพลังงาน
       - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
       - รายงานประจำปี
       - รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
       - นโยบายและแผน กรมธุรกิจพลังงาน
       - แผนคำรับรองและการปฏิบัติราชการ
       - แผนบริหารความต่อเนื่อง
       - มาตรฐานควมโปร่งใส กรมธุรกิจพลังงาน
       - การมีส่วนร่วมของคณะทำงานภาครัฐกับประชาชน
       - แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
 
      เกี่ยวกับกรมธุรกิจพลังงาน
       - วิสัยทัศน์
       - พันธกิจ
       - ยุทธศาสตร์
       - ค่านิยม
       - คำขวัญ
       - ประวัติ
       - โครงสร้าง
       - ตราสัญลักษณ์
       - หน้าที่และภารกิจ
       - ผู้บริหาร
       - แผนที่ีตั้ง
 
      หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
       - ฐานข้อมูลภาครัฐ
       - ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
       - จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
       - ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
       - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
       - ค่านิยม 12 ประการ
       - ภาพยนตร์ 12 เรื่องสั้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
       - ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
       - คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
       - สัมมนาชี้แจงแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
       - GovChannel
 
      หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน
       - กระทรวงพลังงาน
       - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
       - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
       - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
       - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
       - กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
       - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
       - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
       - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
         
หน้าแรก | บริการ | ข่าวและกิจกรรม | การจัดการความรู้ | ข้อมูลธุรกิจพลังงาน | เกี่ยวกับกรม | หน่วยงานอื่นๆ | หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง