Untitled Document
กรมธุรกิจพลังงานได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 14/86 ม.10 ซอยจารุศร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยในระหว่างนี้ ขอให้ทางผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารกรุงไทย สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09 2265 9326
ธุรกิจพลังงานรอบรู้