CHEVROLET Trailblazer 2014

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- BGS, BG3 EURO4 -

เงื่อนไขการให้บริการ
โปรดตรวจสอบหมายเลขตัวถังกับทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เชฟโรเลต โทร.1734 ก่อนการใช้งานกับน้ำมันไบโอดีเซลหมุนเร็วธรรมดา