FORD Ranger 2020 เป็นต้นไป

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- P4AT EURO 4 TDCi (Turbo Diesel Direct Injection)

เงื่อนไขการให้บริการ
สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ตามข้อกำหนดในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน และภายใต้คำแนะนำรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ด