FUSO 2018

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FJY4WJ1RDHB,
FJY4WP1RDHB,
FJY1WN2RDHB,
FJX3WKM2RDHA,
FZY1WFR2RDHB
6S20 EURO3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
- ติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับคำแนะนำและทำการตั้งค่าเครื่องยนต์ให้เหมาะสม ก่อนเริ่มใช้งานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็วธรรมดา
- การใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหมุนเร็วธรรมดา อาจส่งผลกระทบถึงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สมรรถนะเครื่องยนต์ และระยะการซ่อมบำรุง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา
- การบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือแนะนำ