HINO 2015

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FG8JF1D-JGT,
FG8JJ1A-JGT,
FG8JM1A-JGT,
FG8JP1A-JGT,
FG8JR1A-JGT,
FG8JT1A-JGT,
FG8JP1G-JGT,
FG8JF1D-JJT,
FG8JJ1A-JJT,
FG8JH1B-PGT,
FL8JN1A-SGT,
FL8JT1A-SGT,
FL1AN1A-SHT,
FL1AS1A-SHT,
FM8JN1D-SGT,
FM1AN1D-SHT,
FM2PN1D-XHT,
FM1AK1M-SHT,
GY2PS1A-XHT,
FM1AK1B-SHT,
FM2PK1B-XHT,
SS1EKLA-VX
N04C-VA,
J08E-WJ,
J08E-WH,
A09C-TH,
P11C-VU,
E13C-VT
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำโดยศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่