HINO 1996-1997

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
BU101R-HSMLS3,
BU101R-HBMMS3,
BU141R-HKMQS3,
BU212R-HKMRS4,
FB4JEKA,
FB4JGKA,
FC4JEKA,
FC4JHKA,
FC3JEKA,
FC3JJKA,
FC3JLKA,
GD2JJKA,
GD2JLKA,
FE2JGKD,
FE2JJKA,
FF1JGKD,
FF1JJKA,
FF1JMKA,
FF1JPKA,
FL1JYKA,
FL1JTKA,
FM1JNKA,
FM1JNLA,
FL1JNLA,
FM2KNMD,
FM2KNMA,
FM2KNPA,
FM2KNND,
FM2KNNA,
FM2KKNM,
FM2KKMA,
FM2KKPA,
FM2KKNA
14B,
J05C-B,
J07C-B,
J08C-E,
J08C-F,
J08C-TG,
K13D-J,
K13D-K
EURO 1 -

เงื่อนไขการให้บริการ
รถรุ่นเก่าที่ติดตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง (In-line Pump) สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้ พร้อมการบำรุงรักษาที่เหมาะสมด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง Hino แท้ เร็วกว่ากำหนดครึ่งหนึ่ง เช่น จาก 20,000 กิโลเมตร เป็น 10,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ ต้องผ่านการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นนั้นๆ ก่อนเริ่มใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ด้วย