ISUZU 1995

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
NKR55EX1,
NKR55EX5,
NPR66LX5,
NPR66PX5
4JB1,
4HF1
EURO 1 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ