ISUZU 1998

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FTR33F2,
FTR33H2,
FTR33M2,
FTR33P2,
FTS33H2,
FVM32N2,
FVM32S2,
FVM33P2,
FVZ33MF2,
FVZ33MZ2,
FXZ23KC2,
FXZ23NZ2,
FXZ23NZF2,
GXZ23KZ2,
GXZ23KZF2,
GXZ23KZH2,
GXZ23KZHF2,
NQR70RY52
6HH1,
6HE1-TC,
6SD1,
6SD1-TC,
6SD1H-TC,
4HE1-TC
EURO 2 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ