ISUZU 2000

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
NKR55E12,
NPR71LY52 NPR71PY52 NQR70LY52
4JB1-TC,
4HG1-T,
4HE1-TC
EURO 2 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ