ISUZU 2009

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FTR34QL1K,
FTR34QL1L,
FVM34QNAK,
FVM34RNAK,
FVM34TNAK,
GXZ77NAF1K,
GXZ77NAFK
6HK1-TCN,
6UZ1-TCC
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำหรือปรับปรุงชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ