ISUZU 2010

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FTS34SU-KDPN,
FRR90HZL,
FRR90LSXXN,
FRR90LZL,
FRR90NZL,
FTR34JZL,
FTR34LZL,
FTR34PZL,
FTR34QXXXN,
FTR34QZL,
FXZ77NL
6HK1-TCN(NON EURO),
4HK1-TCS,
6HK1-TCN,
6UZ1-TCC
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำหรือปรับปรุงชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ