ISUZU 2011

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
FRR90HM,
FRR90LM,
FRR90NM,
FVM34QNAM,
FVM34QNM,
FVM34RNAM,
FVM34RNM,
FVM34TNAM,
FVM34TNM,
FXZ77PM
4HK1-TCR,
6HK1-TCN,
6UZ1-TCC
EURO 3 -

เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อทำตามคำแนะนำหรือปรับปรุงชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ