ISUZU mu-X 2014

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
mu-X 4JJ1-TCX,
4JK1-TCX
EURO 4 -

เงื่อนไขการให้บริการ
สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบ รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุุ