TOYOTA FORTUNER สิงหาคม 2011 - 2015

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
KUN51R-NKASYT,
KUN61R-NKASYT,
KUN60R-NKASHT,
KUN60R-NKMSHT
1KD-FTV, 2KD-FTV EURO 4 -

เงื่อนไขการให้บริการ
ในกรณีที่เติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 อย่างสม่ำเสมอ และใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส เป็นประจำ ให้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากศูนย์บริการโตโยต้า