TOYOTA HILUX สิงหาคม 2011 - 2015

รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
KUN26R-URMSYT,
KUN36R-URMSYT,
KUN16R-PRASYT,
KUN26R-PRASYT,
KUN26R-PRMSYT,
KUN36R-PRASYT,
KUN36R-PRMSYT,
KUN15R-TRMDHT,
KUN15R-URMDHT,
KUN15R-URMSHT,
KUN25R-URMSHT,
KUN35R-URASHT,
KUN35R-URMDHT,
KUN35R-URMSHT,
KUN15R-PRMDHT,
KUN15R-PRMSHT,
KUN25R-PRMSHT,
KUN35R-PRASHT,
KUN35R-PRMDHT,
KUN35R-PRMSHT
1KD-FTV, 2KD-FTV EURO 4 -

เงื่อนไขการให้บริการ
ในกรณีที่เติมน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 อย่างสม่ำเสมอ และใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส เป็นประจำ ให้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากศูนย์บริการโตโยต้า