ธพ. ขยายเวลาทำการ วันที่ 3 - 5 เม.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน ชั้น 19 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ โทร. 02 794 4555

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ ซัก อบ รีด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 90 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องหาปริมาณกำมะถัน (เครื่อง X-ray) ยี่ห้อ BRUKER รุ่น S8 TIGER จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.2566
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 8/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 107/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
ดูทั้งหมด
- ประกาศกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง รับสมัครบุคลธรรมดา (เอกชน) ดำเนินงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- ประกาศกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชนดำเนินงาน) ปฏิบัติงานด้านจัดทำและบันทึกข้อมูล
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมธุรกิจพลังงาน
ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

chatbutton