ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน
- ขยายระยะเวลาตามมาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ธพ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
- สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 7 เดือน ของปี 2565 (มกราคม-กรกฎาคม)
- สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 6 เดือน ของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน)
- สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 5 เดือนของปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
- "พลังงาน" ลุยโครงการ " วินเซฟ" ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ 3 เดือน ไม่ให้ขยับค่าโดยสารกระทบประชาชน
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) สำนักงานเลขานุการกรม
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมิถุนายน) สำนักงานเลขานุการกรม
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สลก.) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎส 1547 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ-ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ณ กรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เพิ่ม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ-ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)(ฉบับที่ 2)
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2564
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ และเพิ่มช่องทางการยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ หรือการรับ-ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโครานา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)
ดูทั้งหมด
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของกรมธุรกิจพลังงาน
ดูทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

chatbutton