โครงการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ

พัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติภัยด้านธุรกิจพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมบริหารจัดการอุบัติการณ์

พัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติภัยด้านธุรกิจพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติภัยด้านธุรกิจพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำทีมผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานตรวจความพร้อมสถานีบริการน้ำมันและคุณภาพเชื้อเพลิง
 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13576381