ติดต่อกรมธุรกิจพลังงาน
เบอร์กลางกรมธุรกิจพลังงาน
โทร. 0 2794 4011-12   
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
โทร. 0 2794 4303-04   โทรสาร.  0 2794 4300   
สำนักบริหารกลาง
โทร. 0 2794 4305     โทรสาร.  0 2794 4300
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
โทร. 0 2794 4602     โทรสาร.  0 2794 4600
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
โทร. 0 2794 4901     โทรสาร.  0 2794 4900
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โทร. 0 2794 4816     โทรสาร.  0 2794 4900
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
โทร. 0 2794 4710     โทรสาร.  0 2794 4700
สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
โทร. 0 2794 4207     โทรสาร.  0 2794 4200
สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
โทร. 0 2794 4119     โทรสาร.  0 2794 4100
กองแผนงานธุรกิจพลังงาน
โทร. 0 2794 4401     โทรสาร.  0 2794 4400
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2794 4441     โทรสาร.  0 2794 4889
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 0 2794 4433     
กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 0 2794 4599     โทรสาร.  0 2794 4500

 

 
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13576261