บริการกรมฯ > การตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารและไปรษณีย์
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมผ่านศูนย์บริการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ 2558
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2558
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2558
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมผ่านศูนย์บริการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ 2557
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2557
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2557
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมผ่านศูนย์บริการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ 2556
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2556
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2556
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2555
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2555
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2554
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2554
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2553
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2553
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2552
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2552
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ พ.ศ 2551
ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาคาร พ.ศ 2551

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13594011