หากท่านไม่สามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถคลิ้กดูคำแนะนำได้ที่นี่
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานภารกิจที่ติดต่อกับผู้ประกอบการ

 
แบบชำระค่าธรรมเนียม


- แบบชำระค่าธรรมเนียมรายใหม่ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543


- แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พศ. 2543

- แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

- แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

 

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13573491