บริการกรมฯ > สถิติกรมธุรกิจพลังงาน
รายชื่อผู้ประกอบการ
น้ำมันน้ำมันหล่อลื่น
ข้อมูลสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติก๊าซปิโตรเลียมเหลว
น้ำมันคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
การจัดหาและจัดจำหน่าย
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า ส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิงการผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อวันปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัด
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
สรุปการผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่น
ปริมาณการค้าน้ำมันเครื่องผลการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
สรุปการจัดหาและการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปี ๒๕๕๗
รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน
ก๊าซธรรมชาติก๊าซปิโตรเลียมเหลว
น้ำมัน

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สถิติผู้เยี่ยมชม >> 13576391