ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) มธพ. 701 - 25xx

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] ปิด
[Smile icon] ปิด
กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) มธพ. 701 - 25xx

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) มธพ. 701 - 25xx

โพสต์ โดย etdi_wb » พฤหัสฯ. 02 ก.ค. 2020 4:20 pm

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มธพ. 701 – 25xx มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ด้วยกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานงานช่างกรมธุรกิจพลังงาน (ร่าง) มธพ. 701 – 25xx มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ฉบับ
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อนำข้อคิดเห็นของท่านไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) มธพ. 701 – 25xx ต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.doeb.go.th/dtanotice/draft_mtp701_4.pdf

ข้างบน