Moderator Control Panel ]

ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Re: ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

โพสต์โดย แมน » พุธ 14 พ.ย. 2018 11:09 am

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความ สามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (42)
(พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)
แมน
 

Re: ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

โพสต์โดย อินทร » พุธ 21 พ.ย. 2018 10:13 am

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

สัจจวาจา นั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ “สัจ” เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ “วาจา” เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 18 มีนาคม 2525)
อินทร
 

Re: ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

โพสต์โดย สากล » จันทร์ 21 ม.ค. 2019 8:56 am

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)
สากล
 

Re: ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

โพสต์โดย สากล » พุธ 13 ก.พ. 2019 8:51 am

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2543)
สากล
 

Re: ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

โพสต์โดย ข้าราชการ หน่วยฝึก นศท.มทบ.16 » จันทร์ 05 ก.ค. 2021 11:29 am

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
ข้าราชการ หน่วยฝึก นศท.มทบ.16
 

Re: ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

โพสต์โดย ข้าราชการ หน่วยฝึก นศท.มทบ.16 » อังคาร 21 ก.ย. 2021 7:32 pm

คลิกเพื่อดูรายงาน คลิกเพื่อดูรายงาน

ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ
ข้าราชการ หน่วยฝึก นศท.มทบ.16
 

ย้อนกลับ

ย้อนกลับไปยัง กระดานประชาพิจารณ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน