Moderator Control Panel ]

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

โพสต์โดย bfbs_wb » พุธ 28 ส.ค. 2013 8:56 am

ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ด้วยกรมธุรกิจพลังงานมีภารกิจต้องควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมได้ยกร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ กรมจึงได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ทางกระดานถาม-ตอบของกรมธุรกิจพลังงาน โดยขอให้ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ ร่วมแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างประกาศดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างประกาศ และนำผลที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นมาภายใน วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด เอกสารร่างประกาศได้ที่
http://www.doeb.go.th/dtanotice/place2-3-270856.pdf
bfbs_wb
 
โพสต์: 845
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm

ย้อนกลับไปยัง กระดานประชาพิจารณ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน