Moderator Control Panel ]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงพลังงาน

Moderator: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงพลังงาน

โพสต์โดย bfbs_wb » อังคาร 18 ก.ค. 2017 10:02 am

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. ....”

ด้วยกรมธุรกิจพลังงานมีภารกิจต้องควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมัน โดยได้ยกร่างกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้บังคับ โดยเมื่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วจะเป็นเหตุให้ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๕ จะถูกยกเลิก ดังนั้นกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. .... โดยไม่มีเปลี่ยนแปลงหลักการของประกาศกระทรวงพลังงานเดิม เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการออกประกาศกระทรวงต่อไป

จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการน้ำมัน และบริษัทผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำผลที่ได้รับมาพิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศได้ที่ http://www.doeb.go.th/dtanotice/draft-test-tank17072560.pdf
bfbs_wb
 
โพสต์: 845
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 29 เม.ย. 2010 4:27 pm

ย้อนกลับไปยัง กระดานประชาพิจารณ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน