หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) มธพ. 701 - 25xx

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 02 ก.ค. 2020 4:20 pm
โดย etdi_wb
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มธพ. 701 – 25xx มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ด้วยกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานงานช่างกรมธุรกิจพลังงาน (ร่าง) มธพ. 701 – 25xx มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ฉบับ
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อนำข้อคิดเห็นของท่านไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) มธพ. 701 – 25xx ต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.doeb.go.th/dtanotice/draft_mtp701_4.pdf